>> In English

Fjernadgang for SDU og OUH ansatte og SDU studerende til elektroniske materialer


Brugernavn
Password


NB: Fjernadgang til Syddansk Universitetsbiblioteks elektroniske materialer er kun til personligt forsknings- og studiebrug. Det er således ikke tilladt at benytte fjernadgangen i forbindelse med studiejob, praktikophold o.l. Password er personligt og må aldrig overdrages til andre. Al trafik vedrørende fjernadgang bliver logget både hos dataudbyderen og på biblioteket.

Adgang: SDU og OUH ansatte og SDU studerende har fjernadgang til de fleste af bibliotekets licensbelagte elektroniske materialer. Øvrige brugere skal fortsat opholde sig på SDU for at bruge disse materialer.

  • Studerende: SDU-brugernavn og password. Det samme som du anvender til Blackboard. Har du glemt dit password, se https://password.sdu.dk.
  • SDU-ansatte og Ph.D studerende lønnet af SDU: Sign-On med SDU brugernavn (uden domæne) og password
  • Eksterne-, Erhvervs- eller privatfinansierede Ph.D  studerende: Brugernavnet er nummeret på dit lånerkort til Syddansk Universitetsbibliotek og password er dit password til bibliotekets katalog. Hvis du ikke har lånerkort til biblioteket, eller hvis det er flere år siden, du har benyttet dit lånerkort, skal du kontakte en af bibliotekets udlånsafdelinger.
  • OUH-ansatte (Odense Universitets Hospital): Brugernavnet er nummeret på dit lånerkort til Syddansk Universitetsbibliotek og password er dit password til bibliotekets katalog. Hvis du ikke har lånerkort til biblioteket, eller hvis det er flere år siden, du har benyttet dit lånerkort, skal du kontakte en af bibliotekets udlånsafdelinger.

Problemer: Læs om de mest almindelige problemer med elektroniske materialer. Har du brug for yderligere hjælp, kan du kontakte Licenskontoret via mail e-tss@bib.sdu.dk. eller telefon 6550 2632.


Remote access to electronic material for SDU and OUH staff and SDU students

NB: Remote access to electronic material at the University Library of Southern Denmark is only for personal research and study use. This means that you are not allowed to use remote access in connection with a study job, work placement, etc. Your password is strictly personal and must never be given to anyone else. All traffic related to remote access is logged both by the data provider and the library.

Access: Staff and students The University of Southern Denmark have remote access to the library's electronic material. Other users still have to be at SDU to be able to use these materials.

  • Students: Use your SDU-username and password. The same as you use for Blackboard. Forgot your password: See https://password.sdu.dk.
  • SDU staff and Ph.D students paid by SDU: Sign-On using SDU username (without domain) and password
  • Industrial or Externally funded PhD students: Your username is your library card number from the University Library of Southern Denmark and your password is your password to the library’s catalogue. If you do not have a library card or if it is several years since you last used it, then please contact one of the library’s lending desks.
  • OUH employees (Odense University Hospital): Your username is your library card number from the University Library of Southern Denmark and your password is your password to the library’s catalogue. If you do not have a library card or if it is several years since you last used it, then please contact one of the library’s lending desks.
Problems: Read about the most common problems. If you need further help, please contact Office of Licensing via mail e-tss@bib.sdu.dk or telephone 6550 2632.